Conformare concurenta

PROGRAMUL DE CONFORMITATE CU LEGEA CONCURENŢEI

Programul de conformitate cu Legea nr.21/1996 include organizarea de cursuri interne de formare in legea concurenței și organizarea de audituri interne in domeniul concurenței.

Auditurile interne in domeniul concurenței au ca scop: 

 - asigurarea respectării de către angajați a regulilor stabilite prin procedură;

- identificarea eventualei prezențe a oricărui document neconform cu legislația concurenței.

Abaterile dovedite prin incălcarea regulilor stabilite prin procedura pentru conformitate cu legea concurenței pot duce la sancțiuni disciplinare in conformitate cu prevederile legale.

BOISSIGNY AUTO DISTRIBUTION SRL respectă Legea concurentei nr.21/1996 și toate legile anti-trust. 

            Societatea noastră:

a)          nu va face schimb de informatii cu concurenții cu privire la prețuri, volume de produse, selectarea clienților;

b)         nu va face schimb de niciun fel de informatii competitive, și nu va intra in nici un acord privind aceste problem, ca de ex.: fixarea preturilor, alocarea pietei, manipularea depunerilor de oferte.

c)          nu va participa la nicio reuniune cu concurenți in cursul cărora ar putea avea loc un schimb de informații din cele menționate la pct. a) și b) de mai sus. In cazul in care vreun competitor ridica astfel de probleme, niciun reprezentant al societății noastre nu va participa la o astfel de discuție și va solicita organizatorului incetarea acestei dicuții, iar in cazul in care discuția va continua, reprezentantul nostru va părăsi intilnirea și va raporta conducerii societății incidentul;

d)         nu va impune restricții ilegale de preț la revinzarea facută de angrosisti, distribuitori, licențiați, agenți de vinzări sau de către orice alt terț.


Societatea noastră iși desfașoară activitatea in conformitate cu normele legale si ale UE.

Angajații societății trebuie să cunoască și să respecte legile și reglementarile care se referă la indatoririle și responsabilitățile lor și să se conformeze acestora. 

 Societatea noastră iși desfășoară activitatea in conformitate cu legile anti-trust și cele privind concurența. Niciun angajat al societății nu trebuie să se angajeze intr-un comportament anticoncurențial cu incălcarea oricarei legi anti-trust sau privind concurența neloială.

in conformitate cu normele de colectare și prelucrare a datelor, angajații beneficiază de dreptul de a accesa, de a modifica și a corecta datele care ii vizează și care au fost colectate in timpul auditurilor prin contactarea departamentului de resurse umane.

Pentru societatea noastră, dreptul de acces poate fi exercitat la adresa: info@jantealuminiu.ro 


Pescaru Adrian Alexandru

Administrator